Possibilities.가능성.Posibilidades.可能性。Khả năng.

Possibilities.가능성.Posibilidades.可能性。Khả năng.

Hướng ra khách hàng toàn thế giới bằng ngôn ngữ địa phương.

Hướng ra khách hàng toàn thế giới bằng ngôn ngữ địa phương.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung để doanh nghiệp có thể vươn ra toàn thế giới

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung để doanh nghiệp có thể vươn ra toàn thế giới

Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp thông qua ngôn ngữ.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ để doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng nước ngoài bằng chính ngôn ngữ địa phương.

Công nghệ cho tính nhất quán

Quản lý nội dung đa ngôn ngữ một cách có hệ thống bằng công cụ CAT.

Sử dụng từ ngữ thích hợp

Chuyên gia ngôn ngữ của Sprok DTS đảm bảo sử dụng từ ngữ thích hợp.

Hỗ trợ 72 ngôn ngữ

Sprok DTS cung cấp dịch vụ với 72 ngôn ngữ, từ ngôn ngữ các nước lớn trên thế giới cho đến khu vực Ấn Độ.

Sự tín nhiệm của khách hàng đối với Sprok DTS bắt đầu từ chất lượng bài dịch ổn định phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp.

Quy trình trọng tâm vì chất lượng

Bộ tiền xử lý

Bộ tiền xử lý (Preprocessing) là bước chuẩn bị và tối ưu hóa tập tin trước khi đưa vào dịch thuật. Giai đoạn này bao gồm quy trình tối ưu hóa dữ liệu ký tự (Character Data Optimization, CDO), cấu thành từ việc nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition, OCR) và đánh máy.

Xử lý ngôn ngữ

Xử lý ngôn ngữ (Language Processing) là công đoạn trọng tâm của Sprok DTS và là quy trình dịch thuật, kiểm duyệt, hiệu đính (Translation-Revision-Proofreading, TRP). Trong quy trình này, chuyên viên ngôn ngữ sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính (Computer-Assisted Translation, CAT) và tiến hành trên cloud.

Bộ hậu xử lý

Bộ hậu xử lý (Postprocessing) là giai đoạn hoàn tất thành phẩm cuối cùng, sau khi kết thúc bước xử lý ngôn ngữ để văn bản có thể gần giống nhất với bản gốc. Giai đoạn này bao gồm chế bản điện tử (Desktop Publishing, DTP).

Kết thúc mặt ngôn ngữ

Kết thúc mặt ngôn ngữ (Linguistic Sign-Off, LSO) là giai đoạn cuối cùng trước khi giao cho khách hàng, bao gồm kiểm duyệt toàn bộ từ chất lượng bài dịch cho đến cách trình bày.

Lĩnh vực công nghiệp

Kỹ thuật

Khoa học sinh học

Game/Entertainment

Pháp lý

Kỹ thuật xây dựng dân dụng

Marketing

Retail

Tài chính

Câu hỏi thường gặp

Không. Công cụ CAT là phần mềm chuyên dụng được phát triển để chuyên viên ngôn ngữ có thể tập trung vào mỗi công việc dịch thuật. Người sử dụng công cụ CAT có thể hoàn thành bài dịch một cách nhất quán đối với các nội dung đồng nhất và trùng lặp.

Vâng. Quy trình dịch thuật của Sprok DTS nhất định bao gồm các bước kiểm duyệt và hiệu đính, bên cạnh cả dịch thuật.

Ngoài dịch thuật sẽ có phát sinh thêm chi phí về chế bản điện tử (Desktop Publishing, DTP). Người phụ trách chế bản điện tử là kỹ thuật viên chế bản điện tử, không phải là chuyên viên ngôn ngữ. Chế bản điện tử chiếm tỷ trọng lớn trong hầu như tất cả các dự án dịch thuật văn bản cơ bản, các thao tác định dạng như dàn trang, chỉnh sửa font chữ, hình ảnh khác nhau tùy vào từng văn bản. Giả sử trong trường hợp dịch thuật hướng dẫn sản phẩm máy móc, nếu vị trí dấu hiệu và hình ảnh bị chênh lệch nhiều thì có thể phải dàn trang lại từ đầu. Ngoài chi phí chế bản điện tử, sẽ có thêm 5% PM Fee và 10% VAT được tính vào chi phí phụ (subtotal) trong chi phí cuối cùng.

Toàn bộ quy trình dịch thuật do manager dự án quản lý, bao gồm toàn bộ quá trình chuẩn bị văn bản. Việc quản lý dự án chiếm nhiều thời gian và tỷ trọng lớn trong toàn bộ quy trình dịch thuật. Chi phí PM là chi phí trả cho manager dự án.

Vâng. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng Sprok DTS được bảo mật bằng mã hóa AES-256 tiêu chuẩn công nghiệp. Ngoài ra, công cụ CAT của nền tảng cloud áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001 về quản lý an ninh thông tin. Ngoài các chính sách bảo an về kỹ thuật và thực tế, chúng tôi còn có thể ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin NDA nếu cần thiết.

Vâng. Sprok DTS cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng miễn phí vô thời hạn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng đối với các bài dịch mà chúng tôi có sai sót. Trường hợp chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng tối đa 5 lần. Chi phí bổ sung sẽ tùy thuộc vào quy mô công việc.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Bảo mật dữ liệu

Sprok DTS chỉ sử dụng dữ liệu khách hàng để thực hiện công việc theo yêu cầu. Dữ liệu này được lưu trữ trên máy chủ trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm hoàn thành công việc, tất cả dữ liệu khách hàng được bảo mật bằng mã hóa AES-256. Sau 6 tháng, mọi dữ liệu khách hàng sẽ được xóa bỏ ngay lập tức. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu trước khi đủ 6 tháng bằng thuật toán không thể phục hồi.

Sử dụng cookie

Trong quá trình vận hành trang web, Sprok DTS có thể sử dụng cookie với mục đích thống kê. Người sử dụng trang web có quyền từ chối thông qua tùy chỉnh trình duyệt web.