Các bạn hiểu rõ khách hàng địa phương bao nhiêu?

Các bạn hiểu rõ khách hàng địa phương bao nhiêu?

Sprok DTS cung cấp giải pháp để doanh nghiệp tiến đến gần hơn với khách hàng bằng ngôn ngữ.

Sprok DTS cung cấp giải pháp để doanh nghiệp tiến đến gần hơn với khách hàng bằng ngôn ngữ.

Phương pháp dịch thuật và nội địa hóa doanh nghiệp dễ dàng

Doanh nghiệp chuyên về ngôn ngữ, dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ

Tốc độ sáp nhập của nền tảng thế giới đang ngày càng nhanh. Ngày nay, tốc độ sáp nhập nền tảng toàn thế giới tăng chóng mặt, đến mức khoảng cách địa lý giữa các quốc gia và khu vực đã không còn ý nghĩa gì, thể hiện qua việc các dịch vụ truyền thông tầm cỡ quốc tế như Youtube và Netflix đang trở thành một phần đời sống con người. Ngôn ngữ đột nhiên trở nên quan trọng hơn, và trở thành vấn đề quan trọng nhất trong việc mở rộng thị trường kinh doanh.  Vai trò của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngôn ngữ đang ngày càng quan trọng.

Ngành nội địa hóa đang biến đổi nhanh chóng cùng với sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngôn ngữ lớn tầm quốc tế hiện cũng đang tích cực sử dụng trí tuệ nhân tạo. Phương thức dịch thuật thụ động truyền thống không những đòi hỏi chi phí cao mà còn khó có thể giải quyết vấn đề chất lượng.  Nếu doanh nghiệp không sớm giải quyết hai vấn đề chi phí và chất lượng thì sẽ sớm bị đào thải khỏi thời đại thay đổi chóng mặt hiện nay.

Sprok DTS đang sử dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng dịch vụ. Từ việc nội địa hóa trên nền tảng công cụ CAT cho đến hệ thống bảo mât có thể nói là mạnh nhất thế giới, Sprok DTS sử dụng công nghệ tân tiến để có thể giúp doang nghiệp tăng tốc phát triển. Sprok DTS ứng phó một cách áp đảo với biến đổi của xu hướng kỹ thuật trong thời đại 4.0 và dẫn đầu trong biến đổi của dịch vụ ngôn ngữ.

Bảo mật dữ liệu

Sprok DTS chỉ sử dụng dữ liệu khách hàng để thực hiện công việc theo yêu cầu. Dữ liệu này được lưu trữ trên máy chủ trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm hoàn thành công việc, tất cả dữ liệu khách hàng được bảo mật bằng mã hóa AES-256. Sau 6 tháng, mọi dữ liệu khách hàng sẽ được xóa bỏ ngay lập tức. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu trước khi đủ 6 tháng bằng thuật toán không thể phục hồi.

Sử dụng cookie

Trong quá trình vận hành trang web, Sprok DTS có thể sử dụng cookie với mục đích thống kê. Người sử dụng trang web có quyền từ chối thông qua tùy chỉnh trình duyệt web.