Dịch thuật pháp lý

Chuyên viên ngôn ngữ trong đội dịch thuật pháp lý của Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật chính xác thông qua kiểm duyệt chặt chẽ.

Dịch thuật pháp lý

Chuyên viên ngôn ngữ trong đội dịch thuật pháp lý của Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật chính xác thông qua kiểm duyệt chặt chẽ.

Phân loại dịch thuật pháp lý

Tư pháp

Sprok DTS cung cấp cho khách hàng dịch vụ dịch thuật pháp lý về lĩnh vực tư pháp đối với các loại hình văn bản đa dạng như hợp đồng, quy định nội bộ, giấy phép.

Tố tụng và bằng sáng chế

Chúng tôi dịch thuật các văn bản tố tụng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như vi phạm bản quyền và các văn bản xin cấp bằng sáng chế. Sprok DTS hợp tác với các luật sư và công ty luật để cung cấp dịch vụ dịch thuật pháp lý về tố tụng và bằng sáng chế sang các ngôn ngữ chính trên thế giới, nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ quốc tế.

Lĩnh vực pháp lý cần được quản lý bằng quy trình dịch thuật pháp luật tổng hợp.

Vụ án càng quan trọng thì doanh nghiệp càng cần tìm ra một công ty dịch thuật đáng tin cậy, chuyên nghiệp, chính xác, thuần thục, và có khả năng cung cấp dịch vụ ngôn ngữ chuyên về lĩnh vực pháp lý. Sprok DTS chính là công ty đáp ứng mọi yêu cầu về pháp lý của khách hàng. Kể từ khi thành lập, manager dự án, chuyên viên ngôn ngữ, người phụ trách pháp lý của Sprok DTS đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng về dịch thuật pháp lý. Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật từ việc sửa lỗi nhỏ cho đến các vụ tố tụng quy mô lớn, với chất lượng được kiểm chứng có độ tin cậy cao, nhằm san sẻ gánh nặng của khách hàng về mảng dịch thuật pháp lý. Việc tìm ra một công ty tích lũy đủ kinh nghiệm là vô cùng quan trọng vì một lỗi sai nhỏ trong văn bản dịch thuật pháp lý cũng có thể gây ảnh hưởng đến phán quyết. Công ty chúng tôi đảm bảo cung cấp dịch vụ có độ chính xác cao trong cả lĩnh vực pháp lý.

Đội ngũ manager dự án, chuyên viên ngôn ngữ, người phụ trách pháp lý của chúng tôi có thể xử lý cả những vụ việc phức tạp một cách nhanh chóng.

Sysco Corporation

Sysco đã chọn Sprok DTS để xử lý công việc dịch thuật văn bản xin cấp bằng sáng chế. Sprok DTS đã đóng góp lớn cho tiến trình xin cấp bằng sáng chế thuận lợi của Sysco, nhờ vào các chuyên gia pháp lý được kiểm chứng và thành phẩm dịch thuật chính xác.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.