Nền tảng ngôn ngữ kết nối doanh nghiệp với thế giới

Nền tảng ngôn ngữ kết nối doanh nghiệp với thế giới

Sprok DTS thấu hiểu ngôn ngữ của quý khách hàng.

Sprok DTS thấu hiểu ngôn ngữ của quý khách hàng.

Quá trình dịch thuật và nội địa hóa 9 bước

1

Khách hàng liên lạc

Khách hàng liên lạc về kinh phí dự trù và thời gian dự định thực hiện dự án

2

Phân tích bản gốc

Manager dự án phân tích văn bản gốc mà khách hàng gửi đến

3

Chuẩn bị hóa đơn

Tính toán thời gian cần thiết và chi phí

4

Xác nhận dự án

Khách hàng xem xét hóa đơn để quyết định có thực hiện dự án hay không.

5

Bộ tiền xử lý

Bộ tiền xử lý (Preprocessing) là bước chuẩn bị và tối ưu hóa tập tin trước khi đưa vào dịch thuật. Giai đoạn này bao gồm quy trình tối ưu hóa dữ liệu ký tự (Character Data Optimization, CDO), cấu thành từ việc nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition, OCR) và đánh máy.

6

Xử lý ngôn ngữ

Xử lý ngôn ngữ (Language Processing) là công đoạn trọng tâm của Sprok DTS và là quy trình dịch thuật, kiểm duyệt, hiệu đính (Translation-Revision-Proofreading, TRP). Trong quy trình này, chuyên viên ngôn ngữ sử dụng công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính (Computer-Assisted Translation, CAT) và tiến hành trên cloud.

7

Bộ hậu xử lý

Bộ hậu xử lý (Postprocessing) là giai đoạn hoàn tất thành phẩm cuối cùng, sau khi kết thúc bước xử lý ngôn ngữ để văn bản có thể gần giống nhất với bản gốc. Giai đoạn này bao gồm chế bản điện tử (Desktop Publishing, DTP).

8

Kết thúc mặt ngôn ngữ (Linguistic Sign-Off, LSO)

Kết thúc mặt ngôn ngữ (Linguistic Sign-Off, LSO) là giai đoạn cuối cùng trước khi giao cho khách hàng, bao gồm kiểm duyệt toàn bộ từ chất lượng bài dịch cho đến cách trình bày.

9

Giao hàng

Gửi bản dịch hoàn thành cho khách hàng.

Công cụ CAT

Công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính CAT (Computer-Assisted Translation) là công cụ đảm bảo tính nhất quán của dịch thuật và nội địa hóa, nâng cao chất lượng tổng thể.

Quy trình dịch thuật của Sprok DTS nhất định bao gồm các bước kiểm duyệt và hiệu đính, bên cạnh cả dịch thuật.

Hỗ trợ 72 ngôn ngữ, ứng phó với khách hàng trên toàn thế giới

Tiếng Albania
Tiếng Ả Rập
Tiếng Armenia
Tiếng Azerbaijan
Tiếng Bengal
Tiếng Bulgaria
Tiếng Catalan
Tiếng Trung
Tiếng Corsi
Tiếng Croatia
Tiếng Séc
Tiếng Đan Mạch
Tiếng Estonia
Tiếng Filipino
Tiếng Phần Lan
Tiếng Pháp
Tiếng Frisia
Tiếng Galicia
Tiếng George
Tiếng Đức
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Gujarat
Tiếng Hindi
Tiếng Hungary
Tiếng Iceland
Tiếng Indonesia
Tiếng Ireland
Tiếng Nhật
Tiếng Do Thái
Tiếng Kannada
Tiếng Kazakh
Tiếng Hàn
Tiếng Kurd
Tiếng Kyrgyz
Tiếng Lào
Tiếng Latvia
Tiếng Litva
Tiếng Luxembourg
Tiếng Macedonia
Tiếng Mã Lai
Tiếng Marathi
Tiếng Mông Cổ
Tiếng Myanmar
Tiếng Nepal
Tiếng Hà Lan
Tiếng Hà Lan (Nam Phi)
Tiếng Na Uy
Tiếng Anh
Tiếng Ba Tư
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Punjab
Tiếng Rumani
Tiếng Nga
Tiếng Serbia
Tiếng Sinhala
Tiếng Slovak
Tiếng Slovenia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Swahili
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Tajik
Tiếng Tamil
Tiếng Telugu
Tiếng Thái
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Turkmen
Tiếng Ukraina
Tiếng Urdu
Tiếng Uzbek
Tiếng Việt
Tiếng Yiddish

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.