Nội địa hóa phần mềm

Sprok DTS thực hiện nội địa hóa phàn mềm phản ánh đặc trưng về văn hóa của một khu vực nhất định.

Nội địa hóa phần mềm

Sprok DTS thực hiện nội địa hóa phàn mềm phản ánh đặc trưng về văn hóa của một khu vực nhất định.

Hỗ trợ kiểm tra giao diện ứng dụng (app interface testing)

Kể từ sau khi thành lập, Sprok DTS có kinh nghiệm hỗ trợ kiểm tra giao diện ứng dụng trong lĩnh vực nội địa hóa phần mềm của các doanh nghiệp quốc tế lớn.

Nội địa hóa đa ngôn ngữ

Sprok DTS cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn từ giai đoạn đề ra ý tưởng phát triển phần mềm cho đến nội địa hóa đa ngôn ngữ.

Nội địa hóa phần mềm gồm tổng thể các quá trình chuyển đổi phần mềm sao cho phù hợp với ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện pháp lý của một khu vực. Nội địa hóa phần mềm không chỉ gói gọn trong việc dịch thuật từ ngữ mà còn phải đáp ứng đồ họa, thiết kế trang, định dạng, điều kiện pháp lý, tuân thủ dữ liệu, độ ưa chuộng theo dòng máy, xu hướng công nghệ. Sprok DTS chúng tôi là công ty nhận thức rõ ràng về các điều khoản bắt buộc trong việc nội địa hóa phần mềm.

Eric Wong

Siemens Mobility GmbH

Siemens Mobility đã tin tưởng dịch vụ của Sprok DTS trong mảng nội địa hóa hệ thống phần mềm liên quan đến điều khiển đường sắt. Sprok DTS đã hoàn thành tốt công việc bài bản hơn so với các công ty khác, thông qua hệ thống kiểm soát chất lượng nội địa hóa.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.