Dịch thuật văn bản

Hãy thử hoàn thành bài dịch văn bản đa ngôn ngữ một cách nhanh chóng và đảm bảo về chất lượng.

Dịch thuật văn bản

Hãy thử hoàn thành bài dịch văn bản đa ngôn ngữ một cách nhanh chóng và đảm bảo về chất lượng.

Phân loại dịch thuật văn bản

Văn bản kinh doanh

Dịch vụ dịch thuật văn bản cần thiết cho việc điều hành doanh nghiệp, bao gồm tài liệu kinh doanh, kế toán, tài vụ, IR. Văn bản kinh doanh cần được biên dịch ở hầu hết mọi lĩnh vực. Chuyên viên ngôn ngữ của Sprok DTS phụ trách mảng dịch thuật kinh doanh có kinh nghiệm dịch thuật trong nhiều lĩnh vực đa dạng.

Tài liệu kỹ thuật

Dịch vụ dịch thuật tài liệu kỹ thuật yêu cầu kiến thức chuyên môn về ngành công nghiệp đặc biệt. Lĩnh vực này bao gồm các tài liệu bằng sáng chế, tài liệu nghiên cứu, báo cáo liên quan đến kỹ thuật. Hãy thử gặp gỡ các chuyên viên ngôn ngữ của Sprok DTS về mảng dịch thuật tài liệu kỹ thuật.

Văn bản marketing

Dịch vụ dịch thuật văn bản đăng báo và brochure, bao gồm văn bản truyền thông đối ngoại. Chúng tôi cho rằng việc sử dụng ngôn ngữ thích hợp trong văn bản marketing là vô cùng quan trọng để tạo nên hình ảnh tốt về doanh nghiệp và để khách hàng có cái nhìn tích cực về doanh nghiệp. 

Quy trình nhanh chóng

Toàn bộ quy trình từ báo giá cho đến khi thành phẩm được tiến hành hết sức nhanh chóng. Một trong những lợi thế của Sprok DTS là cho ra thành phẩm nhanh chóng với chất lượng hoàn hảo nhất trong thời gian yêu cầu.

Cách xử lý dự án linh hoạt

Với cách xử lý công việc linh hoạt, Sprok DTS cũng có thể hoàn thành văn bản cần dịch thuật khẩn cấp với chất lượng hoàn hảo nhất.

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đa dạng

Sprok DTS hỗ trợ dịch thuật sang 72 ngôn ngữ. Khách hàng có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh ra nhiều khu vực trên toàn thế giới.

Sử dụng bộ nhớ dịch thuật (TM)

Bộ nhớ dịch thuật là cơ sở dữ liệu lưu trữ câu từ hoặc đoạn văn đã từng được dịch thuật. Từng phân đoạn của bộ nhớ dịch thuật bao gồm cả ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ được dịch thuật. Cặp này gọi là đơn vị dịch thuật. Bộ nhớ dịch thuật được sử dụng trong phần mềm chuyên về dịch thuật như công cụ CAT của Sprok DTS, có vai trò tự động đề xuất các hạng mục giống hoặc tương tự như các dữ liệu đã lưu trữ khi dịch thuật văn bản mới. Bộ nhớ dịch thuật giúp người dùng không cần dịch lại các câu từ hay đoạn văn đã được dịch trước đó. Bộ nhớ dịch thuật hỗ trợ quá trình dịch thuật và nội địa hóa, là kỹ thuật cần thiết để cải thiện đáng kể chất lượng, tính nhất quán và tính hiệu quả của mọi công việc dịch thuật.

Người dùng có thể cho ra thành phẩm có chất lượng hoàn hảo nhất thông qua bộ nhớ dịch thuật.

Microsoft Corporation

Microsoft hiện đang sử dụng dịch vụ dịch thuật văn bản marketing của Sprok DTS. Sprok DTS đang hỗ trợ công việc dịch thuật văn bản marketing cho Microsoft thông qua các biện pháp hỗ trợ khách hàng linh hoạt cùng với thành phẩm chất lượng cao được tiến hành nhanh chóng.

FAQ về dịch thuật văn bản

Tùy theo từng thể loại bản gốc nhưng trong phần lớn các trường hợp, quy trình được chia thành bộ tiền xử lý (preprocessing), xử lý ngôn ngữ (Language Processing), bộ hậu xử lý (Postprocessing). Tại bộ tiền xử lý, trong trường hợp máy tính không thể đọc được văn bản gốc, nội dung sẽ được xử lý để máy tính có thể nhận thức. Xử lý ngôn ngữ có nghĩa là dịch thuật, cụ thể là ba bước TRP: biên dịch (Translation), kiểm duyệt (Revision) và hiệu đính (Proofreading), được tiến hành bằng công cụ CAT trên nền tảng cloud. Bộ hậu xử lý là bước dàn trang để bản dịch giống với bản gốc, còn được gọi là chế bản điện tử (Desktop Publishing). Cuối cùng là kết thúc mặt ngôn ngữ (Linguistic Sign-Off), là bước kiểm duyệt và thông qua cuối cùng, sau đó sẽ bàn giao thành phẩm cho khách hàng.

Công cụ CAT là phần mềm chuyên dụng được phát triển để chuyên viên ngôn ngữ có thể tập trung vào mỗi công việc dịch thuật, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí dịch thuật cũng như duy trì tính nhất quán. Nếu không sử dụng công cụ CAT, chuyên viên ngôn ngữ phải phụ trách cả mảng trình bày văn bản làm mất nhiều thời gian, và không thể đảm bảo về tính nhất quán của bản dịch.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật đối với hầu như tất cả mọi loại hình văn bản trên toàn thế giới, bao gồm .gdoc của Google cho đến cả .hwp, .hwpx của các cơ quan Hàn Quốc.

Vâng. Sprok DTS cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng miễn phí vô thời hạn. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng đối với các bài dịch mà chúng tôi có sai sót. Trường hợp chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng tối đa 5 lần. Chi phí bổ sung sẽ tùy thuộc vào quy mô công việc.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.