Nội địa hóa trang web

Sprok DTS cung cấp dịch vụ nội địa hóa trang web một cách linh hoạt theo ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch.

Nội địa hóa trang web

Sprok DTS cung cấp dịch vụ nội địa hóa trang web một cách linh hoạt theo ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch.

Lý do cần nội địa hóa trang web

Nâng cao lòng tin của khách hàng địa phương

Nội địa hóa trang web và chuyển đổi ngôn ngữ trang web có sự khác biệt lớn. Giả sử trang web sản phẩm được lập nên ban đầu là trang web sử dụng tiếng Anh khu vực Ấn Độ, thì hình ảnh người hướng dẫn sản phẩm gần gũi với người Ấn Độ sẽ thích hợp hơn. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên hình ảnh và chỉ dịch thuật ngôn ngữ sang tiếng Nhật thì sẽ như thế nào nhỉ? Các khách hàng tiềm năng người Nhật sẽ không đặt lòng tin vào công ty đó. Nếu trang web hướng về đối tượng người Nhật, hình ảnh người hướng dẫn phải là người Nhật thì mới không tạo cảm giác xa cách. Sprok DTS có thể giúp khách hàng nâng cao lòng tin từ khách hàng thông qua việc nội địa hóa từ bản chất trang web.

Duy trì tính khác biệt với công ty cạnh tranh

Từ giai đoạn xây dựng trang web, Sprok DTS khuyến nghị thiết kế trang web có khả năng nội địa hóa tại nhiều quốc gia. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xây dựng hình ảnh có tính khác biệt với công ty cạnh tranh thông qua thiết kế dàn trang phù hợp mang tầm quốc tế, nhằm chứng tỏ thương hiệu một cách nhất quán. Về mặt trung và dài hạn, phương thức nội địa hóa này có thể tạo điều kiện tăng trưởng về thu nhập cho doanh nghiệp. Hãy cùng Sprok DTS tạo ra khác biệt với công ty cạnh tranh thông qua dịch vụ nội địa hóa trang web.

Trong một số nội dung đơn thuần, việc dịch thuật đơn thuần có thể chấp nhận được, song để nhận được sự hưởng ứng từ người địa phương thì việc nội địa hóa là bắt buộc. Nội địa hóa trang web là một quy trình nội địa hóa với các nội dung web để phù hợp với địa phương đó. Để tiến hành nội địa hóa trang web một cách thành công thì cần được tư vấn từ các doanh nghiệp nội địa hóa. Chúng tôi muốn đề cử Sprok DTS, người đã giúp công ty công nghệ năng lượng chúng tôi thực hiện nội địa hóa thành công tại 14 nước.

Stefan Müller

3M Company

Công ty đa quốc gia 3M đã hợp tác với Sprok DTS để thực hiện nội địa hóa trang web, trong đó có cập nhật trang chủ theo ngôn ngữ các nước Đông Á. Kỹ năng ứng phó nhanh chóng với khách hàng và kinh nghiệm xây dựng trang web nội địa hóa hoàn hảo sang ngôn ngữ các nước Đông Á của Sprok DTS đã giúp cho dự án nội địa hóa trang web 3M thành công.

Các điều khoản trọng tâm về nội địa hóa

Có thể nói, kiến thức sâu rộng về các phần mềm dịch thuật chuyên dụng như công cụ CAT là một điều kiện bắt buộc trong các dự án dịch thuật và nội địa hóa ngày nay. Các phần mềm dịch thuật chuyên dụng giúp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện dịch thuật và nội địa hóa mà lại nâng cao thêm chất lượng.

Bản hướng dẫn phong cách quy định kiểu dáng chữ viết, từ chuyên ngành, quy tắc, và giúp duy trì tính nhất quán trong toàn bộ quá trình dịch thuật.

Trong dự án nội địa hóa, chữ viết phải luôn được định dạng bằng mã hóa ký tự UTF-8. Tập hợp chữ cái này hỗ trợ mọi ngôn ngữ trên thế giới. Phương pháp mã hóa này có thể giúp giảm chi phí phát triển và san sẻ bớt gánh nặng công việc bổ sung, và duy trì được mã nguồn đơn nhất.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.