Hãy cùng vươn ra thị trường thế giới cùng Sprok DTS.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Bảo mật dữ liệu

Sprok DTS chỉ sử dụng dữ liệu khách hàng để thực hiện công việc theo yêu cầu. Dữ liệu này được lưu trữ trên máy chủ trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm hoàn thành công việc, tất cả dữ liệu khách hàng được bảo mật bằng mã hóa AES-256. Sau 6 tháng, mọi dữ liệu khách hàng sẽ được xóa bỏ ngay lập tức. Trong trường hợp khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu trước khi đủ 6 tháng bằng thuật toán không thể phục hồi.

Sử dụng cookie

Trong quá trình vận hành trang web, Sprok DTS có thể sử dụng cookie với mục đích thống kê. Người sử dụng trang web có quyền từ chối thông qua tùy chỉnh trình duyệt web.