Dịch thuật khoa học sinh học

Chúng tôi hỗ trợ dịch thuật trong nhiều lĩnh vực từ bào chế dược phẩm cho đến thiết bị y tế, giúp khách hàng phá vỡ rào cản ngôn ngữ và cùng xây dựng thế giới khỏe mạnh hơn.

Dịch thuật khoa học sinh học

Chúng tôi hỗ trợ dịch thuật trong nhiều lĩnh vực từ bào chế dược phẩm cho đến thiết bị y tế, giúp khách hàng phá vỡ rào cản ngôn ngữ và cùng xây dựng thế giới khỏe mạnh hơn.

Phân loại dịch thuật khoa học sinh học

Bào chế dược phẩm

Thiết bị y tế

Y học và sinh học

Chúng tôi cho rằng việc sử dụng ngôn ngữ được kiểm chứng là vô cùng quan trọng trong lĩnh vực khoa học sinh học. Nhờ Sprok DTS mà chúng tôi có thể hoàn thành bản dịch hướng dẫn MRI với ngôn ngữ được kiểm chứng một cách hoàn hảo trong thời gian ngắn.

Jürgen Schmidt

AstraZeneca plc

AstraZeneca đang hợp tác với Sprok DTS trong mảng dịch thuật văn bản bào chế dược phẩm. Chuyên viên ngôn ngữ chuyên nghiệp trong lĩnh vực bào chế dược phẩm làm việc trong ngành y tế của Sprok DTS đã thực hiện thành công các dự án của AstraZeneca.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.