Dịch thuật kỹ thuật

Với DTP chất lượng cao, bản dịch được hoàn thành giống với bản gốc mà công ty dự định.

Dịch thuật kỹ thuật

Với DTP chất lượng cao, bản dịch được hoàn thành giống với bản gốc mà công ty dự định.

Phân loại dịch thuật kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật từ bản hướng dẫn dành cho người sử dụng bình thường cho đến bản hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu kiến thức chuyên môn lành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật đặc biệt. Dịch thuật hướng dẫn là lĩnh vực dịch thuật bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ nhất quán, do dó Sprok DTS sử dụng công cụ CAT dể đảm bảo tính nhất quán.

Tài liệu kỹ thuật

Dịch thuật tài liệu kỹ thuật bao gồm văn bản kỹ thuật thiết kế, bản hướng dẫn nghiệp vụ, bản chỉ dẫn kỹ thuật, v..v.. Các chuyên viên ngôn ngữ của Sprok DTS dày dặn kinh nghiệm dịch thuật văn bản kỹ thuật và kinh nghiệm về công việc liên quan đang đảm nhận dịch thuật tài liệu kỹ thuật. Hãy thử hoàn thành bài dịch tài liệu kỹ thuật thông qua Sprok DTS.

Bản vẽ

Bài dịch bản vẽ hoàn hảo không chỉ yêu cầu chất lượng của quá trình dịch thuật mà còn của cả chế bản điện tử. Sprok DTS có lịch sử hơn 20 năm, kể từ đầu những năm 2000 trong việc cung cấp dịch vụ dịch thuật bản vẽ trên toàn thế giới thông qua sử dụng công cụ CAT và phân rõ hai quá trình TRP (biên dịch, kiểm duyệt, hiệu đính) và DTP (chế bản điện tử).

Quy trình kiểm soát chất lượng

 Kể cả sau khi kết thúc quy trình TRP (dịch thuật, kiểm duyệt, hiệu đính), chúng tôi vẫn tiến hành thêm một quy trình là LSO (kết thúc mặt ngôn ngữ) để cho ra thành phẩm cuối cùng.

Sở hữu kiến thức chuyên ngành

Tại Sprok DTS, chỉ những chuyên viên dịch thuật có đủ kinh nghiệm dịch thuật ngành liên quan hoặc kinh nghiệm thực tiễn về nghiệp vụ thực tế mới được đảm nhận mảng kỹ thuật.

Hỗ trợ mọi loại hình văn bản đa dạng

Sprok DTS tiến hành dịch thuật đa số các loại hình văn bản được sử dụng soạn thảo văn bản kỹ thuật. Sprok DTS hỗ trợ tất cả mọi loại hình văn bản trên toàn thế giới, bao gồm .gdoc của Google cho đến cả .hwp, .hwpx của các cơ quan Hàn Quốc.

Thực hiện dịch thuật có hệ thống trên bất kỳ văn bản nào thông qua tối ưu hóa dữ liệu ký tự (Character Data Optimization, CDO)

Thông thường, dịch thuật hướng dẫn chiếm tỷ trọng cao trong dịch thuật kỹ thuật. Khách hàng ủy thác dịch thuật dưới nhiều loại hình văn bản đa dạng trong đó có cả PDF. Từ hướng dẫn chỉ có mỗi câu chữ cho đến hướng dẫn có nhiều hình ảnh và câu chữ, kể cả hướng dẫn bản scan. Hướng dẫn chỉ có mỗi câu chữ là loại hình được Sprok DTS tiến hành dịch thuật một cách đơn giản nhất. Trường hợp hình thức văn bản khó nhận diện mặt chữ, chúng tôi sẽ sử dụng bộ tối ưu hóa dữ liệu ký tự (Character Data Optimization, CDO). CDO có chức năng đánh máy, thông qua đó có thể tạo ra thành phẩm dịch thuật và nội địa hóa có tính đồng nhất.

CDO có khả năng xử lý để máy tính có thể nhận diện được tất cả mọi loại chữ, từ chữ viết trên hình ảnh cho đến văn bản scan.

Honeywell International Inc.

Honeywell hiện đang hợp tác với Srpok DTS trong mảng dịch vụ dịch thuật kỹ thuật để tiến hành dịch thuật bản hướng dẫn sử dụng. Sprok DTS đang hỗ trợ công việc dịch thuật bản hướng dẫn của Honeywell thông qua quy trình dịch thuật chất lượng để cho ra các thành phẩm hiệu quả.

Hãy bắt đầu dự án toàn cầu một cách thật đơn giản.

Sprok DTS cung cấp dịch vụ dịch thuật, nội địa hóa, nội dung cho doanh nghiệp.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.

글로벌 프로젝트를 쉽게 시작하세요.

Sprok DTS는 기업을 대상으로

번역·로컬라이제이션 및 콘텐츠 서비스를 제공합니다.

담당자

담당자 연락처를 알려주세요.

프로젝트

정확한 견적 산출을 위해 프로젝트의 내용을 알려주세요.

최대 80MB까지 업로드 가능합니다.
전송 오류 시 info@sprokdts.co.kr로 견적 문의 부탁드립니다.

Người phụ trách

Xin nhập số liên lạc của người phụ trách.

Dự án

Xin cho biết nội dung dự án để chúng tôi có thể tính toán chi phí một cách chính xác nhất.

You can upload a maximum of 80 MB. If an error occurs while uploading, please directly contact us at info@sprokdts.co.kr.